ALLAH PENCIPTA DAN PEMELIHARA (Ambilan 24 Juni 2018 Psalmen 104 : 19 – 30)

ALLAH PENCIPTA DAN PEMELIHARA

Ambilan 24 Juni 2018

Psalmen 104 : 19 – 30 

1. Ambiln on mambere pangarusion pasal habanggalon ampa kuasa ni Naibata. Ia aima Naibata na maanompa ampa na markuasa manramotkon ganup tinompa-Ni. Artini, das bani sonari aktif do Naibata manramotkon tinompa-Ni in. Humbani ganup jadi-jadian atau tinompa in isaksihon par-psalmen do habanggalon ni Naibata:

a. Ia do na manompa langit pakon tanoh ronsi haganup isini. Itompa Naibata do atur haganup; daratan ampa laut, siang ampa borngin mambahen tubuh musim ampa parbagi ni panorang.

b. Ganup na marhosah pe atur do iananni adong na i laut, adong na i daratan ampa i awang-awang.

c. Adong bei do homa panorangni na marhosah in mansarihon sipanganonni. Borngin kaluar ma singa na maraum tapi siang ni ari jolma in ma use mandalankon lahoanni ibagas na sonang.

d. Naibata do homa na pasirsirhon haganup sipanganon bani ganup na marhosah. Pitah bergantung hu-Bani do keberlangsungan ni ganup na tinompa in. Lang adong na boi mardalan atau manggulmit tanpa campur tangan ni Naibata. 

e. ‘Anggo iponopkon Ham bohi-Mu, tarsonggot ma sidea, anggo ibuat Ham hosahni, matei ma sidea’ (ay.29). Haganup na tinompa in mutlak marianan i toruh ni kuasa ampa otoritas ni Naibata. Lang adong na boi bertahan hidup atau paganjang hosahni tanpa kuasa atau campur tangan ni Naibata.

 

Humbani haganupan fakta in, par-psalmen mangakuhon ‘Buei tumang do jadi-jadian-Mu, Ham Jahowa, haganupan in ipauli Ham marhitei hapentaran’ (ay.24). Marhitei hapentaran maksudni: parpsalmen takjub bani haganup horja ni tangan ni Naibata mambahen ia roh mamuji Naibata. Ketika ia boi mangidah ampa menikmati segala sesuatu lambin isadari do holong ni Naibata bani goluhni. Isadari bahwa keberlangsungan ni goluhni ampa ganup tinompa na legan pitah halani holong ni Naibata. Par-psalmen mampu memposisihon dirini sebagai na tinompa ni Naibata na pitah bergantung bani Naibata. 

 

2. Refleksi

a. Porlu isadari bahwa hita jolma pe na tinompa ni Naibata do janah iondoskon do banta tugas ampa tanggungjawab laho manramotkon haganup tinompa na legan. Statusta i tanoh on pitah sebagai penatalayan atau pengelola do tapi pemilik atau simada haganup na adong pitah Naibata do. Sebagai penatalayan, ramotkon janah pakei hita ma na adong banta bei ibagas uhur na martarimakasih hubani Naibata. Pakeihon hita ma haganup na adong laho pasangapkon goran-Ni. Ulang ma homa gabe gijang ni uhur ai banta tapi dalanta ma ai mamuji Naibata.

b. Ketika hita boi menikmati alam ciptaan ronsi haganup haporluan ni goluhta sihol ma lambin isadari hita kuasa ampa holong ni Naibata. Ulang ma tubuh gijang ni uhur halani haganup na adong banta bahkan hosahta sandiri pe sibere-bere ni Naibata do ai. Ulang ma gabe lingot uhur ampa panonggorta hubani Naibata halani atap aha pe na adong i dunia on.

c. Anggo marianan Tonduy ni Naibata bani na tinompa-Ni bayu ma haganupan in (ay.30). Kuasa ampa kehadiran ni Naibata mambahen jenges janah bayu ganup na tinompa. Anggo Tonduy ni Naibata marianan bani uhur ni jolma marbanggal ma hasadaon, saling menghargai ampa marsihaholongan. Anggo Tonduy ni Naibata marianan banta pasti do atur janah dear uhur ampa parlahouta janah lang terjadi eksploitasi tapi lambin ihaporluhon hita do manjaga / manramotkon alam age tinompa na legan ase ulang maseda.    

d. Ulang ma pala maretong hita bani gogohta ampa na adong banta bani horja ni Tuhan. Aha na talup janah na boi ibere ampa ibahen hita pasangapkon Naibata horjahon hita ma. 

e. Sihol ma lambin tenger uhurta bani pansarihonon ni Naibata. Anggo Naibata markuasa manompa tontu markuasa do homa Ia pasirsirhon haganup na porlu banta. Ulang ma halani mamparayak na porlu bani goluh on gabe lupa hubani sumber ni sibere-bere aima Naibata. Ulang ma homa halani na mansarihon na porlu gabe iparseda atau ikorbanhon hita use halak na legan ampa tinompa na legan.

f. Anggo boi ope hita marhosah sadari on tarimakasihkon hita ma ai halani sibere-bere ni Naibata do ai. Ulang ma hita lalap holsohan mamingkiri na masa tapi tarimakasihkon hita ma aha pe na adong banta.

g. Haleluya No. 406 : 1 – 3        

 

Read 527 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top