ULANG MABIAR, IRAMOTKON NAIBATA DO HITA (Ambilan 14 Januari 2018, 2 Musa 6 : 1 – 7)

Ambilan 14 Januari 2018

2 Musa 6 : 1 – 7  

ULANG MABIAR, IRAMOTKON NAIBATA DO HITA

 

1. Mamungkah humbani na tarjual si Josep, anak ni si Jakob hu tanoh Masir, aima mungkahni marianan janah lambin bueini halak Israel i tanoh Masir. Ihasomani janah ipasu-pasu Naibata do si Josep gabe boi ia sipanrajai i tanoh Masir. Idilo si Josep do homa saninani ase marianan sidea i tanoh Masir. Tapi sadalan bani pardalanan ni panorang, halani lambin bueini ma halak Israel i tanoh Masir, tubuh ma uhur ni raja Masir mangarsik halak Israel halani ibagas pingkiranni, anggo lang iarsik tontu gabe halak Israel ma holi sibueinan janah na markuasa i tanoh Masir (2 Musa 1:9). On ma mungkahni manaron sidea i Masir, bahkan soppat do iparentahkon raja Masir ase ibunuh haganup anak dalahi ni halak Israel (2 Musa 1:16, 22). Iarsik do sidea marhitei horja rodi na borat pala sampai doruh-doruh halani boratni (2 Musa 1: 14 ; 2 Musa 5:6 - 18). Bani keadaan na sonin ma idilo Naibata si Musa paluahkon halak Israel luar hun Masir. Aha na dob ibagahkon Naibata bani ompung ni sidea aima si Abraham, bahwa ginomparni gabe bangsa na banggal maningon do saud. Pori pe lang ilopas halak Masir luar halak Israel. halani humbani gogoh ni halak Israel na iparjabolon ai do sidea boi marsonang-sonang, tapi rencana ampa hata ni Naibata lang tarolati, ipaluah do halak Israel hun tanoh Masir.

 

2. Ipatugah Naibata do bani si Musa aha na sihol sibahenon-Ni hubani Parao raja ni Masir, bahwa marhitei tangan-Ni na gogoh, gabe palopasonni Parao do halak Israel luar hun Masir janah mamboan bangsa Israel hu tanoh Kanaan, aima tanoh na dob ibagahkon Naibata hinan bani ompung ni sidea, si Abraham.  Adong tolu alasan mase iutus Naibata si Musa paluahkon halak Israel hun parjabolonan Masir aima:

 

a. Domma ipajongjong Naibata padan atau hata-Ni hubani ompung ni sidea si Abraham, Isak pakon Jakob na sihol mamberehkon tanoh Kanaan hubani sidea (ay.3-4). Ternyata sintong do haganup hata ni Naibata. Aha na dob ipadankon Naibata maningon do saud. Lang adong na boi menggagalhon hata ni Naibata. Halani ai haganup hata ni Naibata maningon do ijalo janah ihaporsayai pori pe aha na masa. Halak na porsaya janah mangajamhon hata ni Naibata pasti do jumpahan haluahon. Jolma na marsijolomaan bani hata ni Naibata seng anjai tarbador.

b. Itangihon Naibata do dorak-dorak ni halak Israel na pinarjabolon ni halak Masir (ay.5-6). Ternyata Naibata aima na sari bani doruh-doruh ni halak na madoyuk. Ia selalu berpihak hubani halak na hona odoh-odoh atau korban ketidak-adilan. Naibata lang marosuh hubani praktek ketidak-adilan atau horja pangodoh-odohon. Naibata do mangimbang halak sipangodoh-odoh. Horja haotoon do anggo adong na meraih keuntungan dengan cara mengorbankan halak na legan halani Naibata do imbang ni sidea. Lang sintong parugamaon anggo lang adong uhur holong bani dirini. Parholong do Naibata, halani ai halak na mandilo goran-Ni maningon do manggoluh ibagas holong.

c. Ase itanda bangsa Israel bahwa Naibata do Sipaluah, na padaratkon sidea humbani horja rodi ni Masir (ay.7). Naibata sirsir mengangkat sidea gabe bangsa Bani, janah Ia gabe Naibata bani sidea. Haluahon ai bertujuan do homa ase ibotoh janah isadari sidea pitah Naibata do Siparkuasa i tanoh on. Sekaligus marisi pangajaran ase pitah hubani Naibata sidea marsombah ampa martenger ni uhur. Sobuton ma, karya haluahon na humbani Naibata martujuan do homa membangun haporsayaon. Ketika manjalohon haluahon na humbani Naibata ningon do homa dihut terbangun haporsayaon. Ihagigihon Naibata do jolma na mambahen na legan sisombahon ampa hatengeran ni uhurni.

 

3. Refleksi

 

a. Sebagai kuria ni Tuhan, domma ipatalup Naibata hita sebagai bangsa-Ni. Ia do Sipaluah banta. Halani ai, pitah Ia ma sibalosan ampa pangajamanta mandalani ari-arini goluhta. Panotap banta, gogohan do Ia marimbang haganup siparkuasa na adong i tanoh on. Halani ai dalani hita ma tahun na baru on ibagas semangat iman bahwa aha pe na sihol masa gok bani holong ni Naibata do goluhta, Ia do Naibata ampa Raja na markuasa manjaga ampa mamasu-masu hita. Ulang ma iparnaibata hita na adong i dunia on ase ulang tarbador hita.

b. Sebagai bangsa ni Naibata, pakei hita ma homa hata-Ni gabe sijoloman ampa na mambobai goluhta. Hatengerhon hita ma hata ni Naibata halani sintong janah markuasa botul do haganup Hata ai mambobai hita hubani haluahon ampa malas ni uhur. Ulang ma terlena hita bani bueini sora i dunia on tapi pakei hita ma totap hata ni Naibata gabe pandu ampa pangguruanta.

c. Halani Parholong do Naibata, pataridahkon hita ma homa goluh siparholong bani hasomanta.  Lang talup hita mangindo ase iurupi, ipaluah janah ihaholongi Naibata hape hita sandiri lang sirsir mangkaholongi hasomanta. Rimpun ni haganup titah ampa hata ni Naibata aima holong.

d. Haleluya No. 57 : 1 – 3 

Read 380 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top