PARAYAK NA MADEAR, TUNDALHON HAJAHATON ! (Ambilan 19 November 2017, Sepanya 1 : 7, 12 – 18)

PARAYAK NA MADEAR, TUNDALHON HAJAHATON !

Ambilan 19 November 2017

Baca : Sepanya 1 : 7, 12 – 18         

1. Sepanya aima nabi na idilo Naibata marhorja i Juda (Jerusalem) sanggah panorang ni raja Josia (ay.1). Panorang ai sidea domma madabuh bani hajahaton manombah Baal (ay.4), marsombah do namin bani Jahowa tapi marbija homa bani naibata na legan (sinkritisme, ay.5), lang be marpanungkun ampa mangindahi Jahowa (ay.6). Goluh ni sidea domma daoh humbani Naibata, parugamaon ni sidea domma kehilangan makna halani icemari dosa ampa hajahaton. Na manrajai uhur ni sidea lang be Naibata tapi domma rosuh ni sidea tumang. Domu bani kondisi in ma ipatugah bahwa sasintongni sidea domma manuju paruhuman ni Naibata. Dalan ase boi maluah pitah sada do aima mulak bani Naibata. 

2. Domu hujin isobut ‘Sip ma nasiam i lobei ni Jahowa! Ai dohor mando ari ni Jahowa. Domma ipasirsir Jahowa sada galangan sisayaton, anjaha iuras na niontang-Ni’ (ay.7). Ungkapan ‘sip i lobei ni Jahowa’ mararti: sikap na sirsir manangihon janah merenunghon hata ni Naibata sehingga marhitei hata ai boi mengevaluasi pargoluhan na lepak sadokah on. Marhitei sikap na sonin iarapkon tubuh kesadaran bahwa sisoya-soya do goluh na lang marhabiaran bani Naibata. Marhitei na manangihon hata ai do homa gabe ibotoh bahwa Naibata sirsir ope manasap dosa ampa paluahkon anggo ra marhamubahon. Naibata sihol manguras, papansingkon sagala dosa hajahaton ai. On pataridahkon idop ni uhur ni Naibata ase ulang sompat mangonai bani sidea ringis-Ni. ‘Dohor mando ari ni Jahowa’, maksudni: ulang be lansei, ulang itunda-tunda laho paubahkon uhur. 

3. Selanjutni ipatugah do konsekwensini anggo lang sirsir marhamubahon aima: Naibata mamareksa marhitei lampu janah marlulu bani hajahaton ni sidea. (ay.12). Mamareksa marhitei lampu maksudni : lang adong na boi terluput atau melarikan diri humbani paruhuman ai. Bani ari ai Naibata roh lang be laho mangidopi tapi manrampas ugas-ugas ni sidea janah parsedahon pohon anggur ni sidea ma (ay.13). Bahkan isobut do ari ai ari na mapaet halani masa ma hasosakan ampa habiaran, hasedaon ampa hasiapon, hagolapan ampa halotiron (ay.14-16). Tarsosak ma ganup halak na lang ra marhamubahon, dadap-dadap songon na pitung (ay.17). Sonin ma janginni na sihol masa anggo totap ibagas hajahaton.

4. Bani ay.8 ipatugah homa bahwa lang adong na boi paluahkon sidea humbani ringis ni Naibata termasuk pirak barang omas na ibanggahon sidea sadokah on. Lang tarpangunsagahkon age aha laho paluahkon diri humbani ringis ai. Sisoya-soya do haganup na adong halani ijai terbukti ma na lang margogoh do hape haganup na adong i dunia on paluahkon sidea. Halani ai pilihan terbaik aima mamakei kesempatan na adong laho paubah uhur, manadingkon dosa janah mulak hubani Naibata.

 

5. Refleksi

a. Sirsir ipasingat aima sikap bijak atau na bijaksana. Anggo Naibata paingatkon hita marhitei hata-Ni tanda ni holong-Ni do ai, ulang ma hampung uhurta. Ulang ma ihagigihon hita sipaingat ampa na padaskon singat-singat tapi pakei hita ma ai gabe sada kesempatan pabayuhon uhur ampa parlahou. Memang sipata ra do borit pangahap anggo ipaingat tapi sasintongni mampangkorhon hadearon do ai usih songon tambar na mapaet na boi mamboan hamalumon. 

b. Nuan ibere ope kesempatan banta manjalo idop ni uhur ni Naibata age pe pardosa hita asal ma ra marhamubahon. Sirsir do Tuhan manguras hita humbani ganup dosanta na ibuktihon marhitei holong ni Tuhan Jesus. Tapi bani ari ni Tuhan ai gabe sipanringis do Ia bani na lang ra paubah uhur. Halani ai ulang be tarlalap, pakkei ma mamakei panorang ase ulang manosal holi ujungni.

c. Memang goluh na mamparayak hasintongan ampa mardalan bani hata ni Naibata ra do sipata gabe habileian i dunia na gok dosa on. Tapi ulang sangsi janah mabiar hita halani janginan ope uhuman sijaloon ni jolma na padaohkon dirini humbani Naibata bani ari ni Tuhan ai. Halani ai malas ni uhur ma banta mulak janah mardalan bani rosuh ni Naibata.

d. Bani na buei sora, hiruk-pikuk ampa kesibukan ni goluh i dunia on porlu totap ipasirsir hita dirinta manangihon sora ni Naibata ase ulang mabuk janah taruyun hita ibahen dunia on. Marhitei hata ni Naibata do boi torang uhurta age mandompakkon ampa mangatasi haganup na masa.

e. Pori pe songon na mardohar parjahat i tanoh on ulang pala etek uhurta atau cemburu hita halani na masa sonari lape ai ujungni. Na laho roh ma ari ni Tuhan manirang parjahat ampa parpintor. Halani ai jolom hita ma totap hata ni Tuhan janah hagoluhkon hita ma ai.   

f. Haleluya 142 : 1,2,3  

Read 549 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Ambilan & Sibasaon

Go to top