GABE SITIRUON BANI NA MADEAR (Sibasaon 5 November 2017, 1 Tesalonika 2 : 9 – 13)

GABE SITIRUON BANI NA MADEAR

Sibasaon 5 November 2017

Baca : 1 Tesalonika 2 : 9 – 13 

1. Dalam rangka peneguhan iman ni kuria na i Tesalonika, Paulus manulis surat on tarlobih bani panorang ai buei hasutan ampa tantangan humbani kelompok anti-Kristus i Tesalonika na boi melemahkon haporsayaon ni sidea. Ase mampu mandompakkon kondisi ai janah ase ulang gabe terkabur haporsayaon ni sidea iporluhon totap penyegaran rohani. On ma na idalankon Paulus bani kuria ai.

2. Paulus mambahen dirini gabe teladan bani kuria Tesalonika pasal hapongkuton ibagas haporsayaon. Bahkan ia lang ongga manunsahi kuria ai tapi marusaha do ia marhorja arian pakon borngin ase ulang iborati kuria ai pasal haporluanni. Ihorjahon do horja parambilanon ibagas holong ampa bulus ni uhur songon bapa hubani anakni laho mangojur ampa mamodahi kuria ai (ay.11-12). Pori pe buei ialami Paulus sitaronon bani horja parambilanon tapi lang ongga mundur semangatni halani holongni bani kuria ai. Ihorjahon do horja parambilanon ibagas biar ampa pambalosion bani Naibata tanpa memiliki motivasi na legan untuk kepentingan pribadini atau ingin meraup kehormatan ampa keuntungan humbani kuria ai.

3. Itandaskon Paulus ‘Nasiam do saksi, Naibata homa, paboa daulat, pintor, anjaha seng panurakon parlahounami dompak nasiam na porsaya’ (ay.10). Paulus terbuka menilai dirini i lobei ni kuria ai bahwa lang adong kepura-puraan atau kemunafikan bani horja parambilanonni. Terbuka do ia inilai kuria ai bahkan isadari do bahwa Naibata pe dihut do mangidah motivasi ampa ketulusanni bani horja pangidangionni. Paulus lang berpura-pura songon na bujur i lobei ni kuria ai halani tangkas do iidah kuria ai sonaha cara hidupni. Ijon Paulus mangidah porluni hajongjongan ni sipambobai i lobei-lobei ni kuria. Pribadi ni sipambobai sangat berdampak bani pembangunan rohani ni kuria. Halani ai ijaga do dirini ase ulang gabe partolsuan bani kuria. Ia sadar bahwa tugasni aima laho marmahani do sedo paerapkon. Ijaga do dirini ase ulang gabe sandungan atau partolsuan tapi sebalikni boi gabe sitiruan. Isadari Paulus bahwa horja parambilanon lang sekedar padaskon hata ni Naibata marhitei hata tapi dihut do homa marhitei cara hidup sehari-hari na langsung iidah kuria ai. 

4. Na utama bani Paulus sedo sonaha ase gabe terhormat ia bani horja parambilanonni tapi sonaha ase lambin tarambilan do goran ni Tuhan janah terbangun haporsayaon ni kuria marhitei horja ampa goluhni. Halani ai na parlobei ijaga aima dirini, hauhuronni ase ulang gabe partolsuan. Ia sirsir mangorom (menguasai hati dan emosi), mamparnalang dirini bahkan manadingkon harga diri demi tujuan na mulia ai. Ia sadar bahwa tugasni aima padaskon hata ni Naibata (‘ijalo nasiam do in sedo songon hata ni jolma, tapi songon hata ni Naibata do, ai in do in tongon’/ay.13). Malas ni uhur bani Paulus sedo anggo maruntung ia atau gabe isanjung / ihormati halak ia marhitei horjani tapi anggo lambin marbuah ambilan na madear bani kuria ai do janah lambin marsangap Tuhan marhitei horjani do. Halani ai na itarimakasihkon Paulus aima halani pongkut do kuria ai manjolom Ambilan Na Madear na ipadas bani sidea do (ay.13).

5. Refleksi

a. Melayani bukan dilayani, membangun bukan merusak, menyatakan isi hati Tuhan bukan isi hati manusia, menjadi teladan bukan menjadi sandungan: Inilah ciri seorang hamba dan orang percaya.

b. Lebih baik diam daripada berbicara tapi membuat keonaran, lebih baik tidak berbuat daripada berbuat untuk kesombongan diri, lebih baik mati daripada hidup jika hidupnya menjadi sandungan bagi dunia.

c. Saling membangun dan meneguhkan iman dalam kasih melalui firman Tuhan, bersama-sama membesarkan nama Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, akan menjadikan persekutuan indah dan rohani. Inilah persekutuan yang disenangi oleh Tuhan. Di luar itu adalah persekutuan dunia walaupun mereka menamakan diri sebagai persekutuan Kristen.

d. Perkataan sepertinya saleh tapi hatinya busuk adalah bagaikan sampah yang dikemas dengan kertas kado yang indah.

e. Haleluya 353 : 1 – 3        

 

Read 655 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top